Súťaž „S Dr Gerardom viac spolu“ 2022

Súťaž bola ukončená 31.12.2022 posledným žrebovaním

Žrebujeme 5x

Každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 6.9.2022 do 10.1.2023 o 17.00 hod.

ZADAŤ SÚŤAŽNÝ KÓD

Ako odoslať súťažný kód do súťaže?

V každom žrebovacom kole môžete vyhrať:

1x 1.cena podľa vlastného výberu z týchto atraktívnych cien:

 • Apple iPhone Pro
 • Výkonný DLP projektor
 • Smart QLED TV 4K Ultra HD, uhlopriečka 138 cm
 • Nafukovací kempingový stan pre 4 osoby
 • Apple MacBook Air
 • Set práčka a sušička

2x 2.cena podľa vlastného výberu z týchto atraktívnych cien:

 • Kávovar espresso
 • Kombinovaná chladnička
 • Apple iPad
 • Elektrická kolobežka
 • Herná konzola Nintendo
 • Vysokotlaková umývačka

 

3x 3.cena podľa vlastného výberu z týchto atraktívnych cien:

 • Apple AirPods s nabíjacím puzdrom
 • Tablet
 • Štýlový instantný fotoaparát
 • Akumulátorový vŕtací príklepový skrutkovač
 • Smoothie mixér
 • Tyčový vysávač

50x 4.cena – kartón výrobkov Dr Gerard + reklamné predmety značky Dr Gerard

Finančné výhry

Okrem žrebovania budú v každom kole odmenení najaktívnejší súťažiaci. Prví desiati, ktorí pošlú najviac kódov získavajú podľa poradia:

 • 1. cena – 300€
 • 2. cena – 200€
 • 3. cena – 100€
 • 4. – 10. cena – po 50€

 

 

 

ZADAŤ SÚŤAŽNÝ KÓD

 

*fotografie sú ilustračné

Formulár na odoslanie kódov

Využite formulár nižšie na odoslanie súťažných kódov. Môžete odoslať až 20 kódov naraz. Ak máte s odoslaním kódov akékoľvek problémy, pozrite si návod, alebo nás neváhajte kontaktovať.


Zadajte platné slovenské PSČ

x odstrániť

Jeden, alebo viac kódov nie je zadaných v správnom formáte. Kód môže obsahovať iba písmená A-Z, číslice 0-9 a musí mať 6 znakov. + Pridať ďalší kód (max. 20 naraz)
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov, výhradne pre účely súťaže.**
Prečítal/a som si kompletné pravidlá súťaže a súhlasím s nimi.**
*Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť **Je potrebné súhlasiť s pravidlami a spracúvaním osobných údajov
zatvoriť x
zatvoriť x

Pre zobrazenie vašich súťažných kódov sa prosím prihláste s e-mailovou adresou, ktorú ste zadali pri odosielaní kódov a heslom, ktoré ste si vytvorili. Ak ste si heslo ešte nevytvorili, odkaz na jeho vytvorenie nájdete vo vašej e-mailovej schránke, alebo znova požiadajte o zaslanie hesla na váš e-mail.

Vytvorte si heslo

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „S Dr Gerardom viac spolu“ 2022.

 

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

 1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže s názvom „S Dr Gerardom viac spolu“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť PPRESS, s.r.o., so sídlom Fučíkova 15, 962 12 Detva, IČO: 36628620, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.: 9530/S, (ďalej len „usporiadateľ“).

 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 01.08.2022 (00:00:00 hod. SEČ) do 31.12.2022 (23:59:59 hod. SEČ) (ďalej len “trvanie súťaže“).
 3. Súťaž bude propagovaná prostredníctvom webovej stránky usporiadateľa, reklamy na internete, sociálnych sietí a prostredníctvom tlačovín, ktoré budú distribuované do predajných sietí a pripájané k súťažným produktom usporiadateľa (ďalej len “produkty“).
 4. Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materiály vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži stávajú neplatnými a Usporiadateľ spotrebiteľskej súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži.

 

III. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len “súťažiaci“ alebo “účastník“). Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník, ktorý má trvalé bydlisko a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť taktiež zastúpené ustanoveným opatrovníkom.
 2. Súťažiaci súťaží počas trvania súťaže prostredníctvom súťažných kódov, ktoré sa nachádzajú na súťažných obaloch produktov Dr Gerard zakúpených v ľubovoľnom maloobchode, či veľkoobchode. Súťažný kód je 6-miestny kód unikátne priradený k súťažnému produktu, pevne s nim spojený a zakrytý. Každý súťažný výrobok obsahuje len jeden unikátny kód, ktorý je možné do súťaže zaregistrovať len jedenkrát.
 3. Do súťaže je možné sa zapojiť výhradne s produktmi Dr Gerard zakúpenými na území Slovenskej republiky.
 4. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží registráciou na webovej stránke www.ppress.sk/sutaz.
 5. Registrácia účastníka obsahuje vyplnenie povinných údajov:
  Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo, potvrdenie hesla a súťažný kód. Tieto údaje sa vyplnia automaticky, ak k formuláru pristupuje už prihlásený používateľ.
 6. Po registrácií zadáva súťažiaci prostredníctvom on-line formulára súťažný kód. V rámci jedného odoslania internetového formulára je možné pridať max. 20 kódov.
 7. Súťažné kódy je možné zadať už od 15.6.2022. Všetky kódy odoslané pred spustením súťaže (1.8.2022) budú automatický zaradené do 1. súťažného kola.
 8. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však s novým súťažným kódom. Nevýherné kódy po žrebovaní nepostupujú do ďalšieho žrebovacieho kola.
 9. Súťažiaci je povinný si ponechať každý súťažný obal s kódom, ktorý je potrebný uchovať pre prípad výhry.
 10. V prípade zistenia podvodného konania pri nahrávaní súťažných kódov má usporiadateľ právo požadovať po súťažiacom účtovný doklad o nákupe a/alebo obal produktu so súťažným kódom, či súťažiaceho bez náhrady vylúčiť zo súťaže a bezprostredne podniknúť zodpovedajúce právne kroky.
 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa, ako aj ich rodinní príslušníci.
 12. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci.
 13. Usporiadateľ nezodpovedá za prípady, keď na zakúpenom súťažnom produkte nie je súťažný kód, alebo je poškodený, či odkrytý.
 14. Súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže v zmysle bodu 4 a 5 tohto článku, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.ppress.sk, sociálnych sieťach usporiadateľa a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Osobné údaje môžu byť usporiadateľom spracované a zverejnené (v rozsahu meno, priezvisko, obec), a to v plnej alebo skrátenej forme.

 

IV. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV

 1. Výhercu súťažných cien určuje žrebovanie, do ktorého je súťažiaci zaradený po zaregistrovaní a zadaní minimálne jedného súťažného kódu. ​
 2. Okrem žrebovania budú v každom žrebovacom kole priamo odmenení desiati najaktívnejší súťažiaci.
 3. Jeden kód na súťažnom účte predstavuje jednu šancu v žrebovaní. ​Ak súťažiaci zaregistruje 10 súťažných kódov na súťažný účet, bude do žrebovania zaradený desaťkrát.
 4. V každom žrebovacom kole môže súťažiaci ​vyhrať len jednu vecnú cenu​. Ak bude v rámci žrebovacieho kola súťažiaci vyžrebovaný viackrát, cena postupuje ďalšiemu žrebovanému.
 5. Žrebuje sa každý mesiac z kódov zadaných od prvého dňa v mesiaci od 00:00:00 hod. do posledného dňa v mesiaci do 23:59:59 hod.
 6. Žrebovanie sa uskutoční náhodným žrebovaním každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 06.09.2022. Posledné žrebovanie sa uskutoční v druhý utorok v mesiaci a to 10.01.2023. Výsledky žrebovania súťaže spolu s krátkym videom budú zverejnené na webovej stránke usporiadateľa súťaže www.ppress.sk, na Facebooku PPRESS (@ppress.sk) a Instagrame PPRESS (@ppress.sk). Usporiadateľ uverejní krstné meno, prvé písmeno priezviska a obec výhercu. Žrebovanie sa uskutoční nasledovne:
  1. žrebovanie 06.09.2022 (utorok)
  2. žrebovanie 04.10.2022 (utorok)
  3. žrebovanie 08.11.2022 (utorok)
  4. žrebovanie 06.12.2022 (utorok)
  5. žrebovanie 10.01.2023 (utorok)

 

V. VÝHRY V SÚŤAŽI

 1. Výhry je možné uplatniť iba na území Slovenskej republiky.
 2. V každom žrebovacom kole, môže súťažiaci vyhrať jednu z výherných cien (ďalej len „výhra“):
  • 1x 1.cena podľa vlastného výberu z týchto atraktívnych cien:
   • Apple iPhone Pro
   • Výkonný DLP projektor
   • Smart QLED TV 4K Ultra HD, uhlopriečka 138 cm
   • Nafukovací kempingový stan pre 4 osoby
   • Apple MacBook Air
   • Set práčka a sušička
  • 2x 2.cena podľa vlastného výberu z týchto atraktívnych cien:
   • Kávovar espresso
   • Kombinovaná chladnička
   • Apple iPad
   • Elektrická kolobežka
   • Herná konzola Nintendo
   • Vysokotlaková umývačka
  • 3x 3.cena podľa vlastného výberu z týchto atraktívnych cien:
   • Apple AirPods s nabíjacím puzdrom
   • Tablet
   • Štýlový instantný fotoaparát
   • Akumulátorový vŕtací príklepový skrutkovač
   • Smoothie mixér
   • Tyčový vysávač
  • 50x 4.cena
   • Kartón produktov Dr Gerard + reklamné predmety značky Dr Gerard
 3. Okrem žrebovania budú v každom kole priamo odmenení najaktívnejší súťažiaci.
  Prví desiati, ktorí pošlú najviac kódov získavajú podľa poradia:

  1. cena 300,- €
  2. cena 200,- €
  3. cena 100,- €
  4. – 10. cena po 50,- €
 4. Ak sa výhra počas súťaže prestala vyrábať, alebo je na našom trhu dlhodobo nedostupná, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu výhry, pričom bude prihliadať, aby spĺňala približné parametre ako nedostupný produkt.
 5. Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.
 6. Ak podľa bodu V. 3) týchto pravidiel nastane rovnosť v počte zaregistrovaných súťažných kódov, vyššie sa umiestni súťažiaci (a získava vyššiu cenu), ktorý zaregistroval svoj posledný súťažný kód ako prvý (časová prednosť).

 

VI. KONTAKTOVANIE VÝHERCOV, ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHIER

 1. Výhercovia budú upovedomení telefonicky, alebo e-mailom a zverejnení do dvoch pracovných dní od žrebovania na sociálnych sieťach a webovej stránke usporiadateľa.
 2. V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo e-mailom zastihnúť výhercu v lehote do 10 dní odo dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.
 3. Výherca vecnej a finančnej výhry je povinný zaslať na adresu usporiadateľa výherný kód/y spolu s obalom výrobku najneskôr do konca mesiaca daného žrebovacieho kola. Ak výherca nebude schopný predložiť výherný kód/y spolu s obalom, výhra prepadá usporiadateľovi súťaže.
 4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
 5. Výhry budú odovzdávané a doručované kuriérskou službou. Náklady na dopravu výhry výhercovi hradí usporiadateľ súťaže. Výherca je povinný preukázať sa kuriérovi občianskym preukazom. V prípade, že výherca nie je plne spôsobilý na právne úkony, môže byť výhra odovzdaná iba jeho zákonnému zástupcovi.
 6. Výhry budú doručené výhercom najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak.
 7. Záväzok usporiadateľa poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry a dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre výhercovi a to zo strany usporiadateľa alebo ním poverenej osoby.
 8. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.
 9. V prípade ak výherca výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v deň určený na odovzdanie výhry, nárok výhercu na danú výhru zaniká a usporiadateľ s danou výhrou naloží podľa vlastného uváženia. Nárok na túto výhru nevzniká žiadnemu zo súťažiacich.
 10. Finančné výhry budú poukázané bankovým prevodom na účet výhercu.
 11. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry či výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže prideliť, prepadajú usporiadateľovi.
 12. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.
 13. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie usporiadateľa súťaže konečným rozhodnutím.

               

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Registráciou súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) a s ich zaradením do databázy spoločnosti PPRESS, s.r.o., so sídlom Fučíkova 15, 962 12 Detva, IČO: 36628620, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.: 9530/S, ako usporiadateľa a organizátor súťaže, a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca TTS spol. s.r.o., so sídlom Skliarovo 373, 962 12 Detva, IČO: 46818472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.: 22990/S, na účely tejto súťaže, a to na čas nevyhnutne nutný vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov.
 2. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, najmä ustanoveniami § 19, § 21, § 22 a § 23, t. j., že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu a i. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na usporiadateľa alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 3. Spracovaným osobným údajom súťažiacich aj výhercov je​ e-mailová adresa, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo.
 4. Osobné údaje sa spracúvajú primárne na realizáciu súťaže, evidenciu súťažiacich, kontaktovanie výhercov a marketingovú propagáciu usporiadateľa, na čas od ich poskytnutia v rámci súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje súťažiaceho budú spracované v hore uvedenom rozsahu v elektronickej databáze usporiadateľa, príp. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.
 5. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracovanie v súlade s právnymi predpismi. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa právnych predpisov, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracovania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracovaných osobných údajov (meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, v čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle právnych predpisov. Prevádzkovateľom v zmysle príslušných právnych predpisov je usporiadateľ súťaže.
 6. Ak súťažiaci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu usporiadateľ prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať bez nároku na požadovanie úhrady nákladov súvisiacich s poskytnutím informácie.
 7. Každý súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že usporiadateľ či sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať usporiadateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).
 8. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo súťaže, a zároveň stráca nárok na výhru v súťaži.
 9. Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, na účely ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné údaje budú vymazané.
 10. Zodpovednú osobu PPRESS, s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese sutaz@ppress.sk alebo písomne na adrese PPRESS, s.r.o., Fučíkova 15, 962 12 Detva.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou v súťaži (registráciou) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať.
 2. Výherca berie na vedomie, že výhry podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a príslušným odvodovým povinnostiam v súlade so zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú príslušnej dani a zdravotným odvodom vo výške ustanovenej týmito predpismi. Vzhľadom na vyššie uvedené budú výhercom peňažné výhry poukázané vo výške zníženej o príslušné zrážkové dane a iné povinné zákonné odvodové povinnosti, a to v prípade, ak je usporiadateľ povinný takéto daňové a/alebo odvodové povinnosti odviesť za výhercu. V prípade vecných výhier výherca sám zodpovedá za odvedenie príslušných daní a iných odvodových povinností s tým spojených. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené. Usporiadateľ je povinný hodnotu výhry, ktorá prevyšuje 350,- EUR oznámiť výhercovi.
 3. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie súťažných e-mailov na uvedenú súťažnú e-mailovú adresu, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou, za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre súťažiacich.
 4. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na svojej webovej stránke, kde sú počas celého trvania súťaže k dispozícii aj platné a úplné pravidlá.
 6. Kompletné pravidlá súťaže sú zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.ppress.sk a sú k dispozícii po celú dobu trvania súťaže. Na Vaše otázky radi odpovieme na telefónnej linke 045/54 54 902, e-mailom sutaz@ppress.sk alebo na sociálnych sieťach – Facebook PPRESS (@ppress.sk) a Instagram PPRESS (@ppress.sk).
 7. V propagačných materiáloch môžu byť pravidlá uvedené v skrátenej forme, na čo usporiadateľ v každom takom materiály upozorní a uvedie, kde sa nachádza úplne znenie pravidiel. Za neoboznámenie sa s úplným znením pravidiel zodpovedá výhradne súťažiaci.
 8. V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich, ktorí využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a i.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.
 9. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2022.

 

V Detve, dňa 06.06.2022

— Martin Priadka – konateľ spoločnosti

Zoznam výhercov

Výhercovia každého súťažného kola budú zverejnení v tejto sekcii po každom žrebovacom kole, najneskôr 48 hodín od žrebovania.

Žrebovanie 5. súťažného kola prebehne 10.01.2023.

Výhercovia – 5. kolo (december 2022)

1. cena

Soňa I., Budimír, N1A3G7

2. cena

• Darina S., Košice, FGDA6G
• Alexandra P., Šamorín, NZG7XM

3. cena

• Marta M., Oponice, 64NYUY
• Viktória M., Košice, LZN4UM
• Mario M., Kovarce, 92J27A

4. cena

• Amália Č., Prešov, GT3X6A • Adela O., Pezinok, UA1NPH • Barbora M., Beluša, RZ263X • Simona Š., Prešov, 2R44JY • Silvia G., Lubietová, 9HDN54 • Lukáš J., Nemečky, 9RS6Z2 • Ivana H., Brvnište, 7UGEV5 • Katarína Z., Bánovce nad Bebravou, HFX8VZ • Marrin A., Spišská Nová Ves, H4UG9B • Barbora G., Hruštin, AVPNUE • Mária S., Veľký Kýr, HTXKC8 • Edita Š., Žilina, AUHZKG • Patrik B., Jánovce, FZELTV • Alex M., Bojná, ZYB4MP • Peter K., Melek, RFJS3R • Magdaléna V., Liptovský Hrádok, MUGFSM • Viera H., Košice, 1PV4C3 • Aba T., Nitra, 97GAR3 • Helena M. Š., Prešov, UXJSKD • Marcela M., Detva, KVLM79 • Miroslava M., Stropkov, VRUL1G • Peter L., Krásno nad Kysucou, DSPG5M • Zuzana O., Prešov, S24BBD • Štefan B., Bátka, B1ZJJB • Marta Z., Ružomberok, S8G75V • Ľubomír M., Krpeľany, HLL4L8 • Simona G., Nová Ves nad Váhom, KUN856 • Matej J., Považska Bystrica, N26H85 • Vlasta H., Bolešov, E93V7U • Soňa P., Ďurkov, U7T3C3 • Júlia B., Dolný Kubín, 1PK6KK • Gabriela H., Janík, MV3LC6 • Róbert T., Hraň, XGMLXP • Martina O., Žilina, PGBS74 • Viktor K., Pusté Úľany, K5AZDM • Zuzana P., Dunajská Lužná, 5CH41R • Erika P., Debraď, XDFC5V • Marta K., Dolný Kubín, ZXAHZA • Silvia Š., Kokava nad Rimavicou, FSJKDT • Tomáš M., Smolenice, YB5JRC • Annamária B., Lehota pri Nitre, DJL1JV • Mária F., Kremnica, TKGXDL • Klaudia C., Tulčík, MF3A9F • Zlatica S., Košice, 9USVVM • Roman H., Výčapy Opatovce, 97MD42 • Miroslav I., Prešov, ZY2N5D • Vít Š., Prešov, HM7V1E • Eva A., Banská Štiavnica, GVET7X • Alena M., Brezno, E8Y139 • Anna F., Vyšný Mirošov, SZGGUF

Finančné výhry

• 300 € – Matej J., Považská Bystrica, 354 kódov
• 200 € – Ema P., Bardejov, 255 kódov
• 100 € – Mário G., Prievidza, 204 kódov
• 50 € – Jaroslava V., Lipovec, 106 kódov
• 50 € – Lucia P., Martin, 80 kódov
• 50 € – Anna B., Veľká Lúka, 73 kódov
• 50 € – Marta K., Bratislava, 60 kódov
• 50 € – Ľuboš Š., Bratislava, 52 kódov
• 50 € – Enikő H., Otročok, 38 kódov
• 50 € – Vladimír M., Martin, 34 kódov

Výhercovia – 4. kolo (november 2022)

1. cena

Jozefína J., Košická Belá, TKSR4E

2. cena

• Matej M., Banská Bystrica, GLVAJJ
• Angelika Š., Komárno, 7TYX57

3. cena

• Marek L., Fintice, Z3YBPF
• Jana K., Spišské Vlachy, NDDTCA
• Adriána I., Jasenov, PV8BV8

4. cena

• Roman B., Buclovany, YXPHF3 • Martin K., Brodzany, JCDACX • Róberta B., Giraltovce, JTJXZK • Rudolf B., Košice, BFK8P1 • Lukáš D., Bystré, MERZNU • Adam G., Poprad, FKYL9F • Anna P., Prievidza, PMDPHP • Daniela D., Trnava, ZM998X • Simona S., Levice, PK1P96 • Tamara Š., Vyšná Sitnica, 8UEA22 • Denisa H., Višňové, 2DJL9M • Amália J., Michalovce, EZZPPR • Viktor K., Pusté Úľany, VVT6D7 • Martina Š., Čierne pri Čadci, X75ZY7 • Viktória V., Hertník, CRD7FK • Nataša V., Prešov, ZHH76K • Františka S., Trstené Pri Hornáde, C93XML • Oľga B., Richňava, E152T7 • Maroš M., Udica, SLN31X • Martin Ž., Bystré, BRDV28 • Paulína Č., Nitra, 6Y6AEP • Lukáš A., Modra nad Cirochou, TCB59S • Viliam P., Hatalov, GZA86P • Šarlota M., Bratislava, 816GSN • Kristina S., Lehota, BJZRF9 • Natália Ch., Spišské Podhradie, LJLMFG • Zdenko P., Banská Bystrica, PF3YSY • Xénia T., Zvolen, 49XJCY • Miroslava S., Lučenec, M973GS • Anna T., Žilina, 6LSSKZ • Adam H., Trenčín, PE3J6S • Ján K., Kysucké Nové Mesto, SJUUEF • Kristina H., Bratislava, SFR56C • Zuzana G., Vyšná Myšľa, 3PF1E2 • Vladimír K., Kamenica nad Cirochou, TAZC7U • Jozef K., Tušická Nová Ves, 2LUU6D • Lenka O., Žilina, ALHR41 • Zuzana Ď., Prievidza, TJKMRZ • Renáta S., Nové Mesto nad Váhom, CPPZRF • Jozef F., Košice Šaca, 4MN67M • Soňa B., Dubnica nad Váhom, 2PJS9D • Dominika S., Vechec, 3YU8P2 • Viera Dž., Svidnik, 2KV3Z4 • Andrea Č., Tešedíkovo, M13VMY • Barbora M., Kúty, 3PURU1 • Radoslav M., Topoľčianky, GVSTH1 • Milan K., Štrba, U48P7D • Ján L., Nižná Polianka, 9RKEK4 • Magdaléna O., Kuchyňa, 1S37N5 • Mária H., Kurima, YPDJPS

Finančné výhry

• 300 € – Matej J., Považská Bystrica, 302 kódov
• 200 € – Marta K., Bratislava, 185 kódov
• 100 € – Mário G., Prievidza, 181 kódov
• 50 € – Adriana T., Nitra, 77 kódov
• 50 € – Martina Ď., Detva, 61 kódov
• 50 € – Angelika Š., Komárno, 56 kódov
• 50 € – Eva G., Tvrdošín, 55 kódov
• 50 € – Eva M., Ždiar, 52 kódov
• 50 € – Ján K., Bratislava – Rača, 49 kódov
• 50 € – Vladimir M., Martin, 48 kódov

Výhercovia – 3. kolo (október 2022)

1. cena

Ladislav S., Zvolen, VNXB7P

2. cena

• Marcela V., Humenné, PB69MA
• Komár F., Rúbaň, 8TL83X

3. cena

• Mária P., Bojnice, XMFG5Y
• Ľudmila D., Zlaté Moravce, ZFF6UF
• Magdaléna K., Snina, EL647S

4. cena

• Denisa K., Banská Bystrica, S6S4LF • Ján Z., Krásna Ves, C9YEPJ • Samuel Š., Kúty, VX2GE5 • Ľubica M., Žarnovica, EMXU98 • Iveta S., Lipany, TPZSLK • Lucia K., Bohdanovce nad Trnavou, F2ZUBC • Pavol K., Prešov, 86L696 • Daniel T., Zvolenská Slatina, 8LG5MN • Adriana Č., Harhaj, NNRE6J • Mikulás L., Komárno, T47J4R • Lukáš K., Jelšava, A59SX1 • Kristián B., Hviezdoslavov, 1NSJBF • Veronika H., Bratislava, 3P5LHG • Karol F., Jovsa, 88CS7Z • Marianna K., Hriňová, J16JMG • Martin Z., Ružomberok, 5VDMSA • Silvia L., Trenčianske Stankovce, 2MH9KF • Monika B., Čadca, BUYU34 • Radovan Č., Malé Ozorovce, DNJ8FT • Denisa D., Trnava , LLK66T • Mária K., Vlkanová, CA7Z9B • Kristína C., Hodejov, 53NYF5 • Dominika V., Bratislava, ZZXH7F • Máte G., Turčianske Teplice, K283AN • Michal K., Žarnovica, H9EBP5 • Alena Z., Budmerice, 3D6PCK • Mario B., Námestovo, L2K27U • Simona VN., Podhorany, LGHZ21 • Peter P., Šulekovo, J784UR • Jana F., Skalica, P6D1BA • Tobiáš H., Giraltovce, V5VFPV • Martina Č., Palárikovo, NRRPV1 • Ján H., Považská Bystrica, KD1UPH • Petra M., Poltár, 4YB2ZD • Veronika S., Košice, 7JJARL • Šimon K., Trenčín, PCB8UZ • Mária H., Dubinné, KL18GZ • Ivana R., Levice, LKXRB3 • Miriama H., Veľké Pole, FXF39F • Natália J., Nitrianske Rudno, 9JUATV • Zuzana G., Drienov, 6CDN1P • Martina Š., Čierne pri Čadci, JKZT75 • Silvia H., Zvolen, BMUB33 • Gabriela G., Lipovec, BCKJ12 • Marcela H., Košice, MKMA6U • Ron S., Košice, Z4XR32 • Michaela S., Košice, SGT8AU • Róbert K., Kmeťovo, RHPUFM • Petra N., Abrahámovce, 5PKCFE • Kristína V., Rohožnik, NSZ16V

Finančné výhry

• 300 € – Matej J., Považská Bystrica, 210 kódov
• 200 € – Mário G., Prievidza, 180 kódov
• 100 € – Tibor Č., Sasinkovo, 171 kódov
• 50 € – Adriana H., Švošov, 170 kódov
• 50 € – Anita T., Poľany, 169 kódov
• 50 € – Jana T., Reľov, 62 kódov
• 50 € – Ivana K., Bardejov, 47 kódov
• 50 € – Ondrej S., Hanušovce nad Topľou, 42 kódov
• 50 € – Nikola F., Nováky, 41 kódov
• 50 € – Dejan M., Stará Ľubovňa, 38 kódov

Výhercovia – 2. kolo (september 2022)

1. cena

Dominik P., Breznička, DC5SDU

2. cena

• Mária H., Modra nad Cirochou, 26N6VL
• Adriana Č., Kamenica, LPHFKM

3. cena

• Katarína R., Studienka, UGRH6R
• Jana N., Zborov nad Bystricou, 6BYA3K
• Zuzana K., Čadca, 2TDEL1

4. cena

• Viktória J., Kysucké Nové Mesto, EU2XZR • Markus C., Harhaj, 1B3J1J • Dominika T., Korňa, 1RBJUF • Lukáš F., Nové Zámky, F4KYXS • Peter C., Topoľčany, ZJDUHE • Milan Š., Košice, 73YBGV • Žaneta K., Senica, UPNF1U • Pavol M., Hybe, NKKHK3 • Katarína G., Hriňová, RSEUPT • Lucia P., Košice, 5MBAGU • Peter B., Bardoňovo, K7XFM1 • Nikola Č., Liptovský Ján, ACVN5K • Iveta Š., Kružná, 4LS4Z2 • Jaroslav T., Čierny Balog, J6PFK2 • Peter K., Spišské Tomášovce, 18RZTX • Ľubica K., Brezno, RPHK4G • Lenka S., Prievidza, FN4DVG • Vojtech K., Markuška, 21CSKG • Zuzana Č., Topoľčany, HBU5MH • Dáša I., Beňadikovce, 1L3BAD • Petra S., Likavka, 2G9TNL • Denisa M., Jalšové, ULVELP • Janka H., Horný Vinodol, CLFSDH • Ján M., Topoľčany, VBUL8R • Petra Š., Bohunice, XKLUVB • Peter E., Bardejov, 1JZAU6 • Petra B., Malá Čausa, LLLK6J • Andrea H., Košice, LJU7ZE • Martin V., Bratislava, 1XFRNM • Anna D., Kanianka, 1N6KGH • Peter H., Ladmovce, XAEZK1 • Michaela P., Poprad, T68H8J • Monika K., Michalovce, PBE8Z5 • Jaroslav O., Sečovce, Z1RBC9 • Gabika D., Bardejov, D4FMHD • Aneta H., Studienka, 6PYE3B • Matej K., Dolný Kubín, GPU5LA • Ľubomír M., Krpeľany, 5FNFGY • Pavol K., Prešov, 45LZZ2 • Pavol P., Nová Baňa, UBKNMH • Katarína S., Čadca, 914NVV • Patrícia K., Vrbov, J52A4L • Jozef P., Žilina, M3EDYD • Katarina J., Rožňava, 82TPF8 • Miroslav K., Michalovce, 1H5SF2 • Anna P., Hrlica, EE4UKR • Monika S., Slovenská Volová, 334JUF • Dalibor S., Batizovce, NVAMKH • Janka G., Gelnica, ZH3K55 • Ján G., Topoľčany, CV6M2D

Finančné výhry

• 300 € – Mário G., Prievidza, 152 kódov
• 200 € – Marta K., Bratislava, 114 kódov
• 100 € – Vladislav O., Prešov, 68 kódov
• 50 € – Denisa L., Búč, 51 kódov
• 50 € – Vladimir M., Martin, 45 kódov
• 50 € – Anna B., Veľká Lúka, 33 kódov
• 50 € – Dominika P., Zborov, 30 kódov
• 50 € – Iveta K., Sečovce, 25 kódov
• 50 € – Matúš M., Dubovica, 25 kódov
• 50 € – Magdalena S., Rožkovany, 24 kódov

Výhercovia – 1. kolo (august 2022)

1. cena

Miroslav M., Pezinok, 16BLX4

2. cena

• Zuzana M., Brezno, U9LRBU
• Daniel K., Boleráz, GPV2EM

3. cena

• Michaela R., Dúbravy, UA5XX5
• Ľubica G., Malacky, 4E8BZY
• Kristína G., Bratislava, CPG543

4. cena

• Karolína H., Gelnica, AFPFRK • Ivana Z., Žilina, KYHB3F • Lucia Z., Stropkov, P17B44 • Zdena M., Považany, 9CPL23 • Elena C., Púchov, 5NCJRF • Katarína I., Bytča, J3P2EE • Katarína H., Kysucké Nové Mesto, BZTPNF • Marianna F., Dechtice, GCUN9C • Silvia B., Zemplínska Teplica, MAL221 • Zuzana S., Bratislava, KN2LU6 • Miroslava Ch., Pečeňady, NC5F9F • Renáta P., Bystré, 7LT9B2 • Miroslav L., Rimavská Sobota, D4HAGF • Kinga S., Ohrady, GE67SV • Andrej R., Sobrace, ZDERJ8 • Veronika K., Gelnica, 9SE722 • Alexandra M., Košťany nad Turcom, G6XKZA • Zuzana J., Hrabušice, X1J3RB • Ján J., Prešov, NPA42K • Adam S., Bratislava, 8PBGVY • Vladimír H., Sklabiná, U31VYY • Andrea B., Leopoldov, 7FB4HG • Renáta S., Hruštín, YU9GDS • Mária S., Cífer, 1BCLZ5 • Adela U., Stupava, XHVFNZ • Lucia N., Košice, XM1H76 • Dušan H., Humenné, MV45ZV • Mária M., Veľký Šariš, LSLTVD • Miroslav K., Cabaj-Čápor, SE3GY6 • Andrea N., Bátorové Kosihy, RGVU1H • Renáta P., Brhlovce, AGH6VS • Nina H., Cífer, 6VT9BH • Jana B., Košice, J9Y72S • Petra F., Biely Potok – Ružomberok, 4VBT1L • Petra M., Trenčín, 2YAJ8F • Maroš Š., Rabčice, ALR13K • Peter B., Bardoňovo, SKGNXM • Nikoleta C., Gemerská Hôrka, 2ATESS • Miroslava D., Šarišské Bohdanovce, GPN5GZ • Monika P., Dolný Kubín, 52K8ZH • Paulína D., Trnava, T1G8B9 • Janka B., Kokava nad Rimavicou, VLL31S • Dagmar P., Košice, F6CP8S • Zuzana P., Bratislava, RJEYF8 • Jana K., Novosad, L5N4ZU • Milan B., Košice, B653Y4 • Kamil R., Nitrianske Pravno, 7ZXAMB • Mária H., Komárno, Z47BBJ • Matúš D., Šuňava, NFTZ3R • Iveta N., Košice, JXZCP7

Finančné výhry

• 300 € – Mário G., Prievidza, 143 kódov
• 200 € – Ladislav D., Snina, 126 kódov
• 100 € – Simon K., Dolný Lieskov, 116 kódov
• 50 € – Janka K., Kokava nad Rimavicou, 92 kódov
• 50 € – Zuzana K., Spišská Nová Ves, 78 kódov
• 50 € – Anna Ö., Nitra, 70 kódov
• 50 € – Angelika Š., Komárno, 67 kódov
• 50 € – Jakub K., Martin, 63 kódov
• 50 € – Lea Š., Tvrdošovce, 52 kódov
• 50 € – Monika K., Nové Zámky, 48 kódov